Principy sociálního podnikání

Společensky prospěšný cíl

 • Již od roku 1998 tvoří náš pracovní tým více než 50% zaměstnanci, kteří patří do skupiny osob vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením -osoby se zdravotním postižením.

 • Postupným vybudováním dvou provozoven – kompletně zařízené bezbariérové šicí dílny a truhlárny po rozšíření naši živnosti o truhlářskou výrobu vytváříme trvale udržitelná pracovní místa pro osoby s handicapem a tím významně přispíváme ke snížení nezaměstnanosti v regionu Plzeňského kraje. V naší firmě máme dlouhodobé zaměstnance téměř s nulovou fluktuací a více než 90 % zaměstnanců má určitou formu zdravotního znevýhodnění.

 • Více než 51% zisku reinvestujeme zpět do rozvoje sociálního podniku, hlavně na nákup nového vybavení, pracovních pomůcek pro usnadnění práce a zkvalitnění pracovního prostředí našich zaměstnanců.

 • Naše společnost je sociálním integračním podnikem. Postupným navyšováním počtu zaměstnanců bylo nutné zavedení profesionálnějších integračních procesů. Dlouholetá pracovnice prošla proškolením a vykonává funkci integračního personalisty. Pracovní náplní je organizace a nábor nových zaměstnanců a jejich rozvoj dle individuálních možností. Zaměstnanci jsou postupně vzděláváni za účelem zvyšování jejich kvalifikace, je v úzkém kontaktu se zaměstnanci.

 • Zaměstnanci jsou pravidelně na týdenních pracovních poradách informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů. Na těchto poradách se koordinuje plán zakázek, projednávají se mimopracovní potřeby zaměstnanců, např. Mimopracovní volno, pomoc při oddlužení.

Environmentální prospěch

 • Naše výrobní činnost se snažíme provozovat s ohledem na životní prostředí. Truhlářská výroba pomocí CNC stroje je energeticky úspornější než klasické zpracování truhlářskými stroji.
 • Vstupní materiálem je dřevo s certifikátem PEFC a FCS z místních zdrojů. Tento certifikát prostřednictvím podpory trvale udržitelného hospodaření v lesích zabezpečuje v celém dodavatelském řetězci lesních produktů, že dřevo a produkty lesa jsou podrobovány dodržováním nejvyšších ekologických, sociálních a etických standardů. Dřevěný odpad je následně zpracován na dřevěné brikety, které slouží k vytápění.
 • Budovy, ve kterých provozujeme výrobu jsou kompletně zatepleny a vytápěny úsporným zdrojem tepla – dřevěnými peletami. Používáme obalový a spotřební materiál vyráběný z recyklovaných surovin.

Místní prospěch

 • Přednostně zaměstnáváme místní obyvatele. Využíváme v maximální míře místní zdroje surovin a dodavatele z ČR. Naše zakázky realizujeme především v Plzeňském a Středočeském kraji.
 • Spolupracujeme s obecním úřadem.
 • Provozovna šicí dílny darovala v první vlně pandemie roušky městu Uničov, poskytovala zdarma roušky pro Domov seniorů v obci Těně, vyrobili jsme 500 roušek za výrobní náklady pro FN Plzeň, nano filtry pro společnost Unipetrol.
 • Od roku 2021 podporujeme speciální základní školu v Žebráku zaměřenou na vzdělávání žáků s různým typem zdravotního znevýhodnění. Forma spolupráce je zaměřena na výrobu didaktických a speciálních pomůcek ze dřeva a textilu, oprava čalounění.
 • V roce 2023 jsme po účasti na akci VLS s.p. ( soví houkání ) nabídli lesní pedagožce paní Ing. Lucii Leghartové bezplatnou výrobu sovích budek – pro sýce a kulíšky.
 • Propočet podílu zaměstnanců OZP na celkovém počtu zaměstnanců za rok 2022 = 63,15%.

Společnost nemá externího zakladatele. Firma je OSVČ.